ROCKING KIDS PLUS+

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ ROCKING KIDS

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้าที่นำเข้าโดย บริษัท ร็อคกิงคิดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ และเอกสารแนบในกล่องสินค้า โดยมีระยะเวลาประกันสำหรับแต่ละกลุ่มดังนี้

 

{Image warrenty each product}

 

ความครอบคลุม 

การรับประกันครอบคลุมโครงสร้าง และกลไกการทำงานของสินค้า รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต โดยทาง บริษัทฯ รับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี ไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดย อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้น ๆ

 
สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

   1. การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างของบริษัท
   2. อุบัติเหตุจากการตก กระแทก ถูกกดทับ ถูกเบียดด้วยของ หรือน้ำหนักของลูกที่เกินกว่าที่คู่มือกำหนด และจากความประมาทเกี่ยวกับการรักษาผิดวิธี
ภัยธรรมชาติ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
   3. ชิ้นส่วนสูญหายหลังจากได้รับสินค้า
   4. ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
   5. การหมดอายุขัยของชิ้นส่วนอะไหล่จากการใช้งานปกติ การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บจากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
   6. ความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟตก ไฟกระชาก แผงวงจรไหม้ หรือการต่อพ่วง ต่อไฟฟ้าที่ไม่ได้มากับผลิตภัณฑ์
   7. ความเสียหาย จากการหมุน หรือดึง ผิดวิธี จากที่แนะนำไว้ในคู่มือ หรือการทำให้ข้อต่อ หรืออุปกรณ์ผิดรูปจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
   8. ไม่ครอบคลุมถึงค่าจัดส่งสินค้าไป - กลับเพื่อรับบริการซ่อม


{Image warrenty each product}

 

การแสดงบัตรรับประกัน 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า บริษัท ร็อคกิงคิดส์ฯ ลูกค้าต้องเก็บรักษาใบรับประกัน หรือกรอกข้อมูลในระบบ www.rockingkidsthailand.com ให้เรียบร้อย และต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิในการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลที่ซื้อสินค้าจากที่อื่น รวมสินค้านำเข้าและมือสอง  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที เมื่อบัตรรับประกันถูกขีดฆ่า หรือแก้ไข อันทำให้บัตรรับประกันนี้มีข้อความไม่ครบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์ โดย

1. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ถูกระบุในบัตรนี้เท่านั้น

2. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อที่ระบุอยู่ในบัตรเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนมือให้ผู้อื่นได้


ขั้นตอนการรับบริการ และช่องทางการติดต่อ

1. ถ่ายรูปหรือคลิปเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานของสินค้าได้ที่ www.facebook.com/rockingkids.thailand หรือ Line : @rockingkids

2. ติดต่อขอรับบริการหรือส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นที่หน้าร้าน Rocking Kids สาขา Mega Bangna โดยแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมให้เรียบร้อย

3. ในกรณีส่งซ่อมที่ ศูนย์บริการ Rocking Kids Cares กรุณายืนยันการส่งซ่อมไว้เป็นหลักฐาน

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า และตรวจสอบความเสียหาย เช็คอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกัน จะแจ้งค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ และชำระค่าอะไหล่ ก่อนดำเนินการ

5. เมื่อสินค้าได้รับการซ่อมบำรุงเรียบร้อย จะแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำร้านเพื่อติดต่อนัดหมาย หรือส่งให้ลูกค้าตามกำหนด

6. สายด่วน Rocking Kids Care โทร. 098-6344609 หรือ FB : rocking kids.thailand

 

{Image warrenty each product}

 

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บ. ร็อคกิ้งคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า 
รบกวนถ่ายหลักฐานการแกะกล่องที่เกิดความเสียหายและแจ้งทางร้านหลังพบเจอทันที ภายใน 7 วัน

เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองในกรณีเปลี่ยนคืนสินค้า (หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในทุกกรณี)

กรณีที่ 1: การบริการรับเปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดที่บริษัทยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
2. สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้จากผู้ผลิต หรือจากการขนส่ง เช่น สินค้าแตกหัก โดยไม่สามารถใช้งานในสภาพปกติได้ เป็นต้น
3. สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย* (ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง)

กรณีที่ 2: สินค้าที่บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี

1. สินค้าที่ซื้อในการจัดรายการพิเศษ
2. สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่มีใบรับประกัน
3. สินค้าประเภทแม่และเด็กที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น ชุดกันเปื้อน ช้อน จาน ที่แกะใช้งานแล้ว
4. สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่ตัวสินค้า อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป หรือใช้งานไม่ได้คุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว  คราบน้ำ  รอยสนิม หรือรอยขีดข่วนต่างๆ เป็นต้น
6.สินค้าที่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
7. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

***โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามที่แจ้งข้างต้น มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในทุกกรณี***


หมายเหตุ: เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

1. ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

2. ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า

3. การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

4. ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

5. ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ใน สภาพพร้อมจำหน่าย คือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิด การเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน เช่น ป้ายราคา ยี่ห้อ กล่องสินค้า คู่มือ ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน ครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

8. สำหรับสินค้าประเภทคาร์ซีท เก้าอี้ไฮแชร์ คอกกั้นเด็ก รถเข็นเด็ก และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบริษัทที่ซื้อ โดยทันทีที่พบ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า 

ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงค่าจัดส่งสินค้าไป - กลับเพื่อรับบริการซ่อมตามปกติ


เงื่อนไขการคืนเงิน *กรณีบริษัทฯ ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้
 
1. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

   1.1 กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนทำการบรรจุสินค้า ก่อนเวลา 14.00 น. ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 14 วันทำการถัดไป
   1.2 กรณีคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 21 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า


2. กรณีชำระด้วยช่องทางอื่น

   2.1 สำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
   2.2 สำหรับรายการสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้